Ako ang SCC

Composed by Rev. Fr. Belstar O. Ediang, Arranged by Ronilo Calunod, Jr.

and Performed by Select AB Philosophy Students  Columban naming minamahal

  Pangalan moy marangal

  Kanlungan ng mag-aaral

  Bigay ng Maykapal.

  Saan man kami tutungo

  Maging dito lang o sa malayo

  Mithiin mo'y buong buo

  Sa aming mga puso.

  Ikaw at ako

  Tayong lahat ang SCC

  Tahanan natong 'to.

  Dito na nakaukit

  Ang lahi ng bawat isa

  Kahit iba't iba ay iisa.

  Columban ang puso mo

  Kahit saan, kahit kailan

  Tayong lahat ang SCC.

  Ehemplo ng sambayanan

  Modelo ng bayan

  Mabuti kang mamamayan

  Ikaw ay ang yaman.

  Saan kami ititira

  Kahit pa man sa ibang bansa

  Nasa puso ng bawat isa

  Paaralang sinta

  Ikaw at ako

  Tayong lahat ang SCC

  Tahanan natong 'to.

  Dito na nakaukit

  Ang lahi ng bawat isa

  Kahit iba't iba ay iisa.

  Columban ang puso mo

  Kahit saan, kahit kailan

  Tayong lahat ang SCC.

  Ikaw at ako

  Tayong lahat ang SCC

  Tahanan natong 'to.

  Dito na nakaukit

  Ang lahi ng bawat isa

  Kahit iba't iba ay iisa.

  Columban ang puso mo

  Kahit saan, kahit kailan

  Tayong lahat ang SCC.